Athens Roller Games 2019
19 Μαίου στο ΟΑΚΑ

Για όλους και όλες, μικρούς και μεγάλους
Για διαγωνιζόμενους και για θεατές


Αποτελεσματα/Results σε XLS η PDF  

 
   Σας καλούμε στο Athens Roller Games 2019

 διεθνή διαγωνισμό Freestyle slalom, Battle, Jump και τουρνουά inline hokey

 
  στο Ολυμπιακό Στάδιο Καλογρέζας (ΟΑΚΑ) στην Αψίδα των Εθνών

στις 19 Μαίου 2019 μεταξύ 12:00 και 16:00.

 
     Εντάσσεται στο παγκόσμιο πρόγραμμα της World Slalom Series 

με τους κανονισμούς της WSSA και πιστοποιημένους κριτές.

Διοργάνωση  : σωματείο ILSA - Τροχοδρομείς Ελλάδος

Απευθύνεται σε αθλούμενους και σε θεατές που αγαπάνε το Inlineskating.


     Απεριόριστες συμμετοχές, δύο ηλικιακές ομάδες : 
όσοι γεννήθηκαν πριν και όσοι μετά τη 1η/1/2002 .
 

Οι τρείς καλύτεροι κάθε κατηγορίας θα βραβευθούν. Η βαθμολογία θ'αναρτηθεί στην παγκόσμια κατάταξη της WSSA.
Κόστος συμμετοχής 5€ για ένα μόνο αγώνισμα και 10€ για παραπάνω από ένα. Entry fee 5 € for one event and 10 € for more than one.
Κάντε προεγγραφή τώρα! / Preregister now
e-mail
athens@rollergames.gr

Σας περιμένουμε.

For everyone, young and old, for contestants and viewers We invite you to Athens Roller Games 2019

International Freestyle slalom, Battle, Jump and inline hokey tournaments at the Olympic Stadium Kalogrezas (OAKA) at the Arch of Nations on 19 May 2019 between 12:00 and 16:00. The contest is part of the World Slalom Series World Series with the WSSA regulations and certified judges. Organization: ILSA Association Greece. It is aimed at athletes and spectators who love Inlineskating.

Unlimited entries, two age groups: Βorn before and after 1/1/2002. The top three in each category will be awarded. The score will be ranked in the WSSA World Ranking.

Entry fee 5 € for one event and 10 € for more than one. Pre- register now

Speed slalom
   Κερδίζει όποιος κάνει τον καλύτερο χρόνο από τη γραμμή εκκίνησης έως τη γραμμή τερματισμού περνώντας ανάμεσα στους κώνους στο ένα πόδι.
   Χάνει ένα πόντο για κάθε κώνο που κουνήθηκε, κάθε διάστημα μεταξύ κώνων που δεν διάσχισε και αν ξεκίνησε στον πρώτο κώνο με τα δύο πόδια.
   Αποκλείεται εάν σημειωθούν περισσότεροι από 5 πόντοι, εάν το 2ο πόδι πατήσει στο έδαφος, εάν τη γραμμή τερματισμού κόψει πρώτο το πόδι που δεν πατάει στο έδαφος, εάν πηδήξει πάνω από τη γραμμή τερματισμού.

Winner makes the best time from the starting line to the finish line passing between the cones on one leg. He loses one point for each cone that has been swung, every space between cones that did not break and if it started in the first cone with both legs. It is excluded if more than 5 points are scored if the 2nd leg lands on the ground, if the finish line cuts first the leg that does not land, jumping over the finish line.

Battle
   4 γραμμές κώνων με απόσταση 50, 80, 120, 80 εκ. ενδιάμεσα στους κώνους.  Οι διαγωνιζόμενοι, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, εκτελούν tricks όλων των κατηγοριών : Sitting, Jump, Wheeling, Spinning, Other.
   Βαθμολογούνται από τους κριτές ανάλογα με τη δυσκολία των tricks και την ποιότητα της κίνησης, τη ροή της κίνησης με όλο το σώμα, την ποικιλία των trick και την εναλλαγή μεταξύ tricks.
   Χάνουν πόντους αν δεν εκτέλεσαν όλες τις κατηγορίες, αν έριξαν κώνους, παρέλειψαν διάστημα μεταξύ κώνων.

4 cone lines with a distance of 50, 80, 120, 80 cm between the cones. Contestants, within 30 seconds, perform tricks of all categories: Sitting, Jump, Wheeling, Spinning, Other. They are rated by the judges according to the difficulty of the tricks and the quality of the movement, the flow of movement with the whole body, the variety of tricks and the switch between tricks. They lose points if they did not perform all the categories, if they threw cones, skipped space between cones.


Jumps
   Εφαρμόζονται οι κανόνες του άλματος εις ύψος. Το άλμα στην αρχική θέση του πήχη είναι υποχρεωτικό. Μετράει ένα άλμα αν ο αθλούμενος πηδήξει πάνω από τη μπάρα και προσγειωθεί με τα δύο πόδια στο έδαφος μόνο με τα πατίνια ή μέρος τους (χωρίς μέρος του σώματος ν’ αγγίξει το έδαφος) και δεν έχει πτώση πριν τη γραμμή τερματισμού.

The height jumping rules are applied. The jump in the starting position of the bar is mandatory. It measures a jump if the athlete jumps over the bar and lands with both feet on the ground only with the skates or part of them (no part of the body touches the ground) and does not fall before the finish line.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Σας καλούμε να μας βοηθήσετε στη διοργάνωση και στη διεξαγωγή του
Athens Roller Games 2019.
Συνάντηση το Σάββατο 20 Απριλίου στις 18:00 με 18:15
και την Κυριακή 21 Απριλίου στις 13:00 με 13:30.

VOLUNTEER INVITATION
We invite you to help us organize Athens Roller Games 2019. Meeting on Saturday 20th April at 18:00 to 18:15 and Sunday 21 April at 13:00 to 13:30.

Our next appointment:

Το επόμενο ραντεβού μας. 
Η ομάδα εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρειαζόμαστε πλέον τη ρητή συναίνεσή σας για να διατηρήσουμε το όνομά σας και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που μας δίνετε. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργαζόμαστε για τις ανάγκες λειτουργίας της ομάδας και μόνο.

Presentation of the ILSA Group Greece:

Παρουσίαση της ομάδας Τροχοδρομείς Ελλάδας - ILSA
Copyright © 2019 In Line Skating Academy (ILSA), All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
In Line Skating Academy (ILSA)
Aiolou 102 Omonoia
Athens, Attiki 10564
Greece

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp